.

Vďaka projektu Family Kampaň - Rodina na prvom mieste môžeme poskytovať sociálne a psychologické poradenstvo, sprostredkovať právne poradenstvo, a to priamo v náhradných rodinách v celom Žilinskom kraji. Vďaka finančnej podpore nadácie realizujeme projekt Odľahčenie a pobytové aktivity.


Vďaka spoločnosti IMPA Žilina, s.r.o. máme k dispozícii motorové vozidlo, ktoré je pre nás nevyhnutnosťou vzhľadom na terénny charakter našej práce. Máme tak možnosť priblížiť sa väčšiemu počtu rodín, a to v intenzívnejšej miere. Ďakujeme! 


Veľkorysý tím žilinského závodu Adient Slovakia s.r.o. sprevádza svojou podporou - účasť na projekte Strom splnených prianí - naše rodiny už tretí rok. Vďaka skvelým ľuďom si deti v rodinách môžu každoročne rozbaliť vysnívané darčeky pod Vianočným stromčekom. V mene rodín úprimne ďakujeme!Vďaka manažmentu OC Dubeň sme dokázali koncom roka 2020 zakúpiť desiatkam rodín nákupné poukážky na stravu a drogériu v sieti obchodného reťazca, ktorí sa nachádza v každej dedinke na území ŽSK. V časoch koronakrízy sme recipročne ponúkli svoje sociálne a psychologické poradenstvo zákazníkom OC Dubeň. Úprimne ďakujeme za nápad podporiť naše oz.


Podporiť nás môžete aj Vy...

Možnosť darovať 2%:

Názov: Rovnováha

Sídlo: Svätoplukova 10, 010 01 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČ0: 37800710

Číslo účtu: SK1002000000001418531356, Všeobecná úverová banka, a.s.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

                                                                             Ďakujeme Vám!

Dokumenty na stiahnutie: 


Možnosť podporiť konkrétnu rodinu:

"Moje detstvo bolo poznačené v určitom období chudobou. A spomienky na to, naďalej vo mne vyvolávajú negatívne pocity a aj trošku slzy do oči, že to bolo dosť ťažké pre mojich rodičov. Na základe toho som sa rozhodla, že každý mesiac sa podelím o môj "blahobyt" s tými, ktorí to momentálne potrebujú. Každý mesiac anonymne posielam rodinám financie, aby mali možnosť dôstojne žiť a na chvíľu veriť v dobro ľudstva."  Lenka