.

Vďaka projektu Family Kampaň - Rodina na prvom mieste môžeme poskytovať sociálne a psychologické poradenstvo, sprostredkovať právne poradenstvo, a to priamo v náhradných rodinách v celom Žilinskom kraji. Vďaka finančnej podpore nadácie realizujeme projekt Odľahčenie a pobytové aktivity.


Vďaka spoločnosti IMPA Žilina, s.r.o. máme k dispozícii motorové vozidlo, ktoré je pre nás nevyhnutnosťou vzhľadom na terénny charakter našej práce. Máme tak možnosť priblížiť sa väčšiemu počtu rodín, a to v intenzívnejšej miere. Ďakujeme! 

Ďakujeme firme SLOSMAT s.r.o. Žilina za finančnú podporu nášho Občianskeho združenia, vďaka ktorej sme si mohli prenajať priestory na našu prácu na celý rok 2023. 


Ďakujeme firme Reinoo za pomoc pri poskytnutí cenovo dostupných priestorov, vrátane parkovania.


Tešíme sa zo spolupráce s firmou Humana People to People Slovakia, s ktorou máme za sebou viacero nápomocných projektov pre rodiny, a to: Vianočný Strom splnených prianí, Šitie spomienkových diek a vankúšov, Ženy ženám - výroba darčekových predmetov k MDŽ.

Nadácii ŽSK ďakujeme  za pomoc pre naše rodiny, ktoré podporujú hlavne finančne, ale aj materiálne.

Podporiť nás môžete aj Vy...

Možnosť darovať 2%:

Názov: Rovnováha

Sídlo: Svätoplukova 10, 010 01 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČ0: 37800710

Číslo účtu: SK1002000000001418531356, Všeobecná úverová banka, a.s.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

                                                                             Ďakujeme Vám!

Dokumenty na stiahnutie: 


Možnosť podporiť konkrétnu rodinu:

"Moje detstvo bolo poznačené v určitom období chudobou. A spomienky na to, naďalej vo mne vyvolávajú negatívne pocity a aj sa mi tlačia trošku slzy do očí, že to bolo dosť ťažké pre mojich rodičov. Na základe toho som sa rozhodla, že každý mesiac sa podelím o môj "blahobyt" s tými, ktorí to momentálne potrebujú. Každý mesiac anonymne posielam rodinám financie, aby mali možnosť dôstojne žiť a na chvíľu veriť v dobro ľudstva."  Lenka