Family - rodina na prvom mieste 


Projekt pomáha združeniam v regiónoch Slovenska, aby dokázali komplexne pomôcť rodine v kríze. Skvalitňuje existujúce a dopĺňa chýbajúce služby a opatrenia.

Cieľom projektu je znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať.

Ako jeden z partnerov tohto projektu, máme možnosť náhradným rodinám plnohodnotne poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo priamo v teréne, psychologické poradenstvo a sprostredkovane právne poradenstvo.

Cieľom je komplexne podporiť rodiny v kríze, a to aj po finančnej stránke. Náhradným rodinám, ktoré potrebujú aj tento druh pomoci preto tiež poskytujeme:

  • informačný servis o projekte
  • pomoc s vyplnením online žiadosti
  • pomoc s náležitosťami potrebnými k žiadosti