.

Náš tím

Mgr. Danka Kozinková

 • štatutárna zástupkyňa
 • terénna terapeutka 
 • supervízorka
 • mail: kozinkova@rovnovahaoz.sk
 • mob.: 0905 510 429


Mgr. Jana Hrnková

 • terénna sociálna pracovníčka
 • koordinátorka dobrovoľníkov
 • mail: hrnkova@rovnovahaoz.sk
 • mob.: 0911 389 138

     


Mgr. Ivana Senková
Mgr. Ľubica Židuljaková

 • sociálna pracovníčka - dobrovoľníčka
 • mail: ziduljakova@rovnovahaoz.sk