.

Tím ľudí mysliacich srdcom...

Mgr. Danka Kozinková

výkonná riaditeľka   koordinátorka a supervízorka

Tel. +421 905 510 429

mail.: kozinkova@rovnovahaoz.sk


Mgr. Ivana Senková

zástupkyňa riaditeľky      psychologička


mail.: senkova@rovnovahaoz.sk


Mgr. Ľubica Židuljaková

sociálna pracovníčka

tel. +421 905 800 891

mail.: ziduljakova@rovnovahaoz.sk

Mgr. Jana Hrnková

sociálna pracovníčka

tel. +421 911 389 138

mail.: hrnkova@rovnovahaoz.sk


Súčasťou tímu je neviditeľný tím odľahčovateľov (7 brigádnikov a 10 dobrovoľníkov) - terénnych pracovníkov, študentov sociálnej práce, psychológie a pedagogiky. Ich kanceláriou je príbytok náhradných rodín v celom ŽSK, kde trávia 20-40 hodín mesačne, podľa potreby rodiny.