Náš tím

Mgr. Danka Kozinková

 • štatutárna zástupkyňa
 • poradenská psychologička a terénna terapeutka
 • supervízorka
 • mail.: kozinkova@rovnovahaoz.sk
 • mob.: 0905 510 429

Mgr. Ivana Senková

 • štatutárna zástupkyňa
 • klinická psychologička
 • mail: senkova@rovnovahaoz.sk


Mgr. Jana Hnková

 • terénna sociálna pracovníčka
 • koordinátorka dobrovoľníkov
 • mail: hrnkova@rovnovahaoz.sk
 • mob.: 0911 389 138


Mgr. ˇĽubica Židuljaková

 • sociálna pracovníčka - dobrovoľníčka
 • mail: ziduljakova@rovnovahaoz.skA mnoho externých kolegýň, kolegov a dobrovoľníkov, ktorým sme nesmierne vďační za dlhoročnú spoluprácu pri našich aktivitách.