Family Kampaň 

10.04.2020

Iniciátorom kampane Family - rodina na prvom mieste je Nadácia J&T, ktorá už desať rokov pomáha predovšetkým ohrozeným rodinám s deťmi, ktoré sú v náhradnej rodinnej starostlivosti alebo vyrastajú v nepriaznivých sociálnych a ekonomických podmienkach. 

"Pomáhame združeniam v regiónoch Slovenska, aby dokázali komplexne pomôcť rodine v kríze. Skvalitňujeme existujúce a dopĺňame chýbajúce služby, od roku 2017 pilotne v Žilinskom regióne. Doplnením služieb môžeme predchádzať krízovým situáciám, pomôžeme zorientovať sa v možnostiach riešenia a často aj zachránime rodinu."

Cieľom kampane je znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať.