Family - rodina na prvom mieste

16.01.2024

Iniciátorom projektu Family - rodina na prvom mieste je Nadácia J&T, ktorá usiluje o systémové zmeny v prevencii a starostlivosti o ohrozené rodiny. Preto spolupracuje s odborníkmi z neziskového a štátneho sektora.

Cieľom projektu je znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať.