.


Chceme priložiť ruku k dielu...

Sme presvedčení, že je dôležité podporovať oblasť náhradnej starostlivosti. Je to skutočne jediná šanca pre opustené deti, ako mať to, čo my považujeme za úplne samozrejmé - vlastnú rodinu. 

Skvalitňujeme život náhradným rodinám, pretože oceňujeme a vážime si ich rozhodnutie prijať opustené dieťa a milovať ho.

Sme tím ľudí mysliacich srdcom, pretože inak to ani nemôže byť. Pracujeme "bez rukavíc" často s najzraniteľnejšími dušami, traumatizovanými už počas prenatálneho vývinu. S deťmi, ktoré prišli o istotu skôr, ako ju nadobudli. S úžasnými malými ľuďmi zamotanými vo vzťahoch. 

Sme tu, aby sme náhradným rodinám kryli chrbát, keď je núdza najväčšia, aj keď im tečie do topánok alebo keď práve uviazli vo vzájomných nesúladoch. Možno si potrebujú trochu oddýchnuť, niečo nové sa naučiť alebo získať nadhľad. Oceňujeme tak spôsob života, pre ktorý sa rozhodli.


Sme súčasťou projektu: