.


Rovnováha je možná len v ďalšom pohybe, nie pri zotrvaní na mŕtvom bode.

Skvalitňujeme život náhradným rodinám, pretože oceňujeme a vážime si ich rozhodnutie prijať opustené dieťa (z vlastnej rodiny, alebo neznáme) a milovať ho. Venujeme sa rodinám v núdzi, aby rodina ostala spolu. 

Sme tím terénnych pracovníkov mysliacich srdcom. 

Za rodinami celého Žilinského kraja cestujeme do ich domovov. Vytvorili sme sociálnu sieť  a väzby medzi rodinami, ktoré by sa inak nikdy nestretli. Poskytujeme sociálne, psychologické a externé právne poradenstvo. Mnohé viacdňové artefiletické, kreatívne, relaxačné, vzdelávacie aktivity zamerané na podporu a rozvoj osobnosti. Rodiny dlhodobo sprevádzame, odľahčujeme, podľa potreby rodine poskytneme materiálnu, alebo sprostredkujeme finančnú pomoc. 

Toto môžeme vykonávať na základe akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR .