Víkendové pobyty a jednodňovky

Ako terénni pracovníci cestujeme za rodinami s celého Žilinského kraja. Práve preto rodiny sieťujeme a vytvárame priestor, kde sa môžu od seba navzájom učiť nové veci, vymieňať si skúsenosti, zdieľať.

Cieľom víkendových pobytov a jednodňových aktivít je byť intenzívne s rodinami z celého Žilinského kraja, mladými ľuďmi a deťmi, pretože je pre rodiny vzácne sa navzájom stretávať a zdieľať. Počas našich stretnutí často využívame nízkorozpočtové možnosti a vedieme rodiny k zmysluplnému tráveniu voľného času. Snažíme sa, aby naše aktivity boli trvalo udržažeľné. Sú zamerané na artefiletiku a arteterapiu, muzikoterapiu, canisterapiu, hipoterapiu, outdoorové aktivity etc.

Pri stretnutiach s rodinami a mládežou používame krédo "pomôž mi aby som to urobil sám", čím posilňujeme ich kompetencie. Zameriavame na metódu podpory orientovanej na sebarealizáciu. 


Od roku 2012 sme do psychologicko - sociálnej podpory náhradných rodín priniesli nový vietor v podobe tvorby - šitia. Náš autentický projekt Deka / patchwork/ životného príbehu sme vymysleli pre rodiny s prijatými deťmi, ako skladanie životných súvislostí za pomoci rôznych nových fotografických médií.