Víkendové pobyty a aktivity

Víkendové pobyty a aktivity pre náhradné rodiny kombinujú možnosť rozvoja zručností a kreativity, sociálneho a psychologického poradenstva, ktoré dopĺňame relaxáciou a  canisterapiou. 

Zámerne sa venujeme oddelene teenagerom, celým náhradným rodinám a špeciálne náhradnej osobnej starostlivosti (príbuzní, ktorí majú v náhradnej starostlivosti deti zo svojej blízkej rodiny). Ich rozdielne potreby napĺňame osobitne, čo prináša do ich životov nové priateľstvá, zdieľania, iné vhľady a postoje voči životu. Umožňuje im to osobnostný rast a rozvoj. 

Okrem toho poskytujú priestor pre spoluprácu pri riešení problémov s identitou prijatých detí.

Na rok 2020 chystáme ponuku víkendových aj jednodňových aktivít. Vzhľadom na momentálnu situáciu Vás o ich priebehu budeme informovať.