Šitie, ktoré dáva životu zmysel

Od roku 2012 sme do psychologicko - sociálnej podpory náhradných rodín priniesli nový vietor v podobe tvorby - arteterapeutického šitia. Do dnešných dní na projekte spolupracujeme s externými kolegyňami, Dagmar Méresovou, Ivetou Melicherovou, Jankou Kasmanovou a Oľgou Dorinskou. V roku 2022 sme s OZ Misia mladých, Tvrdošín zrealizovali spoločný projekt zameraný na šitie v štyroch mestách Žilinského kraja. Náš autentický projekt Deka /patchwork/ životného príbehu odštartoval novú kapitolu arteterapeutickej práce pre rodiny s prijatými deťmi. Do diek sme s rodinami skladali životné súvislosti za pomoci rôznych nových fotografických médií. 

Šitím posilňujeme vlastnú kompetenciu, zameriavame sa na metódu podpory orientovanej na sebarealizáciu. Vo výchovnom a sociálnom poradenstve používame krédo "pomôž mi, aby som to urobil sám". Nadobúdaním novej zručnosti si ženy nášho kurzu posilňujú sebavedomie, sebaúctu a vďaka stretnutiam vytvoria podpornú skupinu, bezpečné miesto, kde môžu zdieľať, tvoriť, vzdelávať sa a rásť.