Psychologické poradenstvo

Poskytujeme bezplatné psychologické poradenstvo, a to terénnou aj ambulantnou formou.

Úlohou je pomôcť v hľadaní toho najefektívnejšieho riešenia vzniknutého problému. Zameriavame sa na problémy a ťažkosti sprevádzajúce náhradné rodiny. Zabezpečujeme psychologické poradenstvo v prípade, že klient rieši vzťahové, osobné, alebo výchovné problémy (dieťa si nerozumie s pestúnom alebo súrodencami, poprípade manželstvo pestúnov je vystavené veľkému tlaku po prijatí dieťaťa, dieťa sa trápi spomienkami na biologického rodiča, pestún sa cíti preťažený, alebo si myslí, že zlyhal vo svojej roli, výchovné problémy, či školské neúspechy, u teenagerov problémy s identitou, hľadanie pôvodnej biologickej rodiny, konflikty s pestúnmi, problémy s alkoholom, drogami). Stretnutie s terénnym terapeutom v rodinnom prostredí trvá podľa potreby a môže dôjsť k dlhodobému a pravidelnému poradenstvu. Stretnutie so psychológom prebieha v terapeutickej miestnosti OZ. Základnými metódami sú  rozhovor, arteterapia, Sandtray, projektívne metódy-karty.                                            

Poskytujeme podľa potreby:

  • individuálne poradenstvo pestúnom, prijatým deťom, biologickým deťom a ostatným príbuzným
  • párové poradenstvo
  • rodinné poradenstvo