Odľahčenie 

Odľahčenie je projekt, ktorý napomáha náhradným rodinám udržať, alebo znovu získať stratenú rovnováhu.

Do náhradnej rodiny prichádza "odľahčovateľ"...

 • naša predĺžená ruka
 • Váš radca, kamarát

Úlohou Odľahčovateľa je:

 • zaistiť starostlivosť o deti, keď si náhradní rodičia potrebujú niečo vybaviť
 • tráviť s deťmi efektívne ich voľný čas
 • pomôcť s doučovaním detí
 • motivovať ku novým aktivitám a záujmom
 • vniesť do rodiny nový vzor
 • v prípade problému v rodine odporučí odbornú pomoc 

Cieľom projektu je:

 • identifikovať a analyzovať potreby detí v náhradných rodinách
 • podporiť  rozvoj dieťaťa v náhradnej rodine
 • zreálniť očakávania náhradných rodičov
 • zlepšiť vzťahy medzi členmi rodiny
 • zefektívniť komunikáciu medzi členmi rodiny
 • doslova odľahčiť náhradných rodičov

Koordinátorka projektu:

Mgr. Jana Hrnková

V prípade, že máte záujem...

 • o Odľahčenie vo Vašej náhradnej rodine,
 • alebo by ste mali záujem stať sa súčasťou nášho tímu Odľahčovateľov,

...neváhajte kontaktovať koordinátorku projektu.