Aktuálne fungovanie...

15.04.2020

Vzhľadom k vyhláseniu Vlády SR o mimoriadnej situácii v našej krajine,  ktorá je spôsobená šírením nového koronavírusu COVID-19, kedy je ohrozené zdravie a bezpečnosť nás všetkých, aktuálne pracujeme v krízovom režime.

.

Osobné stretnutia máme snahu obmedziť na nevyhnutné minimum. Napriek tomu však s náhradnými rodinami komunikujeme dostupnými kanálmi.

  • Podporujeme ich, počúvame a usmerňujeme, ako čo najlepšie zvládnuť túto neľahkú krízovú situáciu.
  • Komunikujeme vo zvýšenej miere aj s deťmi, ktoré potrebujú pomoc s domácimi úlohami, ktorých nie je málo a náhradní rodičia im často nevedia pomôcť, nevedia im dostatočne vysvetliť nové učivá. Tu nám pomáhajú aj naši mladí kolegovia - dobrovoľníci a odľahčovatelia, ktorí sa s deťmi učia cez sociálne siete, alebo online.
  • Deťom sa adekvátne veku snažíme vysvetliť závažnosť situácie v krajine a reálne ohrozenia, ktoré z nej vyplývajú.
  • Ohrozené sú tiež náhradné rodiny, ktorých príjem sa výrazne znížil, alebo sa k tomu schyľuje, a to z dôvodu pozastavenia mnohých zamestnaní, prevádzok, kde pracujú. Niektorým hrozí, že o zamestnanie aj prídu. Tu spoločne hľadáme možnosti pomoci, rodiny tiež podporujeme a usmerňujeme, ako čo najlepšie zvládnuť túto záťažovú životnú situáciu.
  • Rozvážame dostupné ochranné pomôcky.

Rovnako sme otvorení komunikácii a poskytnutí všetkej dostupnej pomoci novým rodinám, preto nás neváhajte kontaktovať.