Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne

Cieľom Klubu náhradných rodín v Dolnom Kubíne je vytvoriť priestor, kde sa môžu rodiny stretávať, vzdelávať, realizovať, tvoriť, radiť a rásť, aby spoločne prekonali únavu, vyhorenie, aj pocity frustrácie a neúspechu z výchovy prijatých detí. Naopak, aby sa vzájomne tešili z úspechov a každodenných malých radostí a aby zrelaxovali. Klub náhradný rodín zastrešujeme spolu s našou externou kolegyňou Mgr. Jankou Meľovou. 

Podporili sme "sociálnu sieť" náhradných rodín, pretože súdržnosť a pomoc je neoddeliteľnou súčasťou života náhradných rodín. Do projektu je aktívne zapojených 13 rodín /cca 80 rodinných účastníkov/, pre ktorých je aktívna účasť na projekte prevenciou zlyhania v rodine a v spoločnosti. 

Často sa opakuje problém pestúnov, ako motivovať svoje dospievajúce deti, ako ich primäť ku tvoreniu, nevynímajúc učenie ako také. Opakovane sa dostávame ku zásadnej otázke identity a zmyslu života. Práve preto sme zaradili do projektu remeslá a výtvarné techniky (pracujeme najmä s prírodnými materiálmi a upcyklujeme staré nábytky, riflovinu a látky,  šijeme patchwork, vankúše, koberce, plstíme vlnené výrobky, vyrábame mydlá, sviečky, kozmetiku, tvoríme mozaiky, maľujeme starý nábytok podľa Annie Sloan a iné), pretože táto tvorba pomáha identifikovať skryté a nevyslovené emócie. Navyše sa pripája ďalší bonus, ako tvorením posilniť sebavedomie, sebahodnotu a úctu voči sebe. Toto je nevyčerpateľná téma pri práci s deťmi, či dospelými.

Podporili sme "sociálnu sieť" náhradných rodín, pretože súdržnosť a pomoc je neoddeliteľnou súčasťou života náhradných rodín. Do projektu je aktívne zapojených 15 rodín /cca 100 rodinných príslušníkov/, pre ktorých je aktívna účasť na projekte prevenciou zlyhania v rodine a v spoločnosti. 

Prostredníctvom Klubu chceme pomôcť pestúnskym rodinám uľahčiť im kráčať o čosi ľahšie životnou cestou, ktorú si sami vybrali. Rozhodli sa pomáhať deťom, ktoré by inak možno žili v detských domovoch, bez významného postavenia, bez blízkych vzťahov.