Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne

Cieľom Klubu náhradných rodín v Dolnom Kubíne je vytvoriť priestor, kde sa môžu rodiny stretávať, vzdelávať, realizovať, tvoriť, radiť a rásť, aby spoločne prekonali únavu, aj pocity frustrácie a neúspechu z výchovy prijatých detí. Naopak, aby sa vzájomne tešili z úspechov a každodenných malých radostí, a aby zrelaxovali. Klub náhradný rodín zastrešujeme spolu s našou externou kolegyňou Mgr. Jankou Meľovou. 

Podporili sme "sociálnu sieť" náhradných rodín, pretože súdržnosť a pomoc je neoddeliteľnou súčasťou ich života, a aktívna účasť na projekte prevenciou vyhorenia. 

Práve preto sme zaradili do projektu remeslá a výtvarné techniky (pracujeme najmä s prírodnými materiálmi a upcyklujeme staré nábytky, riflovinu a látky,  šijeme patchwork, vankúše, koberce, plstíme vlnené výrobky, vyrábame mydlá, sviečky, kozmetiku, tvoríme mozaiky, maľujeme starý nábytok podľa Annie Sloan a iné), pretože táto tvorba pomáha identifikovať skryté a nevyslovené emócie. Navyše sa pripája ďalší bonus, ako tvorením posilniť sebavedomie, sebahodnotu a úctu voči sebe. Toto je nevyčerpateľná téma pri práci s deťmi, či dospelými.